Voor de schuttingen rond het nieuwe concept Bram’s Gourmet Frites van Bram Ladage BV onderzoek ik de mogelijkheden voor een creatieve impuls. Kunst, dichtregels, vergroening? Locatie is hoek Posthumalaan/Veemstraat op Rotterdam Zuid. Ideeën? Neem contact op.

Kunst voor lelijke schuttingen Bram Ladage?!