In de verkennende fase zoek ik antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat speelt er in het gebied?
  • Welke verwaarloosde plekken zijn er?
  • Wie zijn de belanghebbenden bij een verwaarloosde plek?
  • Wat zijn de wensen en ideeën van bewoners en ondernemers? Ik bel gerust bij mensen aan. Het spreken van de talen Portugees, Engels, Frans en Duits komt hierbij soms ook goed van pas.
  • Zijn er kunstenaars in de wijk? Kan je het creatieve uit het gebied zelf halen en bewoners en ondernemers erbij betrekken zodat ze trots worden op het gebied?

Een voorbeeld van een verkenning
Eén van mijn projecten behelsde het mooi maken van een deels afgebrande gevel (tegenover mijn werkplek Impact Hub in Rotterdam). Voor mijn verkenning trok ik de buurt in. Op een bepaald moment zag ik mensen uit het door de brand beschadigde pand komen. Een moeder en haar 20-jarige dochter. Ik vroeg: ‘Wat zou u met die gevel doen? Kent u misschien een kunstenaar?’ De moeder antwoordde: ‘Mijn dochter is kunstenares.’ De moeder had de Indiase kledingwinkel Bombay Fashion in het afgebrande pand. Om haar ouders te helpen na de brand had de dochter haar kunstopleiding aan de Willem de Kooning Academie moeten stoppen. Gegrepen door het verhaal, besprak ik het in het bewonerscomité van de straat en met mijn opdrachtgever woningcorporatie Woonstad.  Zij waren ook heel enthousiast om haar de kunst te laten realiseren.  Op de gevel zie je nu een Indiase vrouw, paspoppen en bloemen getekend, een ode aan de kledingwinkel Bombay Fashion. Inmiddels is de dochter opnieuw ingeloot bij de academie. Ook heeft ze bladeren getekend, vergelijkbaar met die op de voorgevel van Impact Hub. De bedoeling is dat bladeren steeds opnieuw terugkomen op voorgevels in de buurt.