Portfolio

Nieuw leven voor lege brugwachtershuisjes
2 years ago

Nieuw leven voor lege brugwachtershuisjes

Het eenzame brugwachtershuisje van de Lage Erfbrug in Rotterdam trok in 2008 mijn aandacht. Eigenlijk ook een verwaarloosde plek om mooi te maken! Dit leidde in 2012 tot de oprichting van Stichting Brugwachtershuisjes om het hergebruik van zo’n 1000 brugwachtershuisjes aan te jagen. Eerst was ik voorzitter, later directeur en nu ben ik als projectleider en vrijwilliger bij de stichting actief. De stichting werkt met drie pijlers: kenniscentrum, projecten en beheer. In elke pijler heb ik veel expertise opgebouwd, denk aan: lobbywerk naar en inventarisaties voor eigenaren, kunst en cultuurprojecten, opstellen gebruikersovereenkomsten, werven van fondsen en subsidies, excursies en het verbinden van diverse belanghebbenden. Ik kom graag vertellen over dit typisch Nederlands cultureel erfgoed en hoe deze huisjes een waardevol icoon met sociale betekenis kunnen zijn voor buurt, stad en land.

www.brugwachtershuisjes.nl

Plaats
Nederland

Looptijd
2008-heden

Frank Moerman, Stichting Brugwachtershuisjes/Frank Moerman Advies:Met plezier werk ik al jaren met Lotti Hesper aan herbestemmen van leegstaande brugwachtershuisjes. Bij Lotti staat het toevoegen van kwaliteit voorop. En dan gaat het niet alleen om fysieke kwaliteit, maar ook aan toegevoegde waarde op sociaal en maatschappelijk gebied. Lotti heb ik leren kennen als een netwerker; door samen te werken met mensen uit haar grote netwerk, en door op een heel vanzelfsprekendeĀ  manier nieuwe contacten te leggen rondom projecten, lukt het haar om aansprekende resultaten te bereiken. Door haar creativiteit is zij bovendien in staat om met bescheiden financiĆ«le middelen grote effecten te sorteren.”

Nieuw leven voor lege brugwachtershuisjes