Portfolio

Mozaïeken Social Sofa
3 years ago

Mozaïeken Social Sofa

Bewoners mozaïeken Social Sofa voor Plein 1940-1945 te Dordrecht. Ter versterking van sociale cohesie en naar eigen ontwerp met als inspiratiebronnen de kastanjebomen op het plein en de rivier Wantij om de hoek.

Plaats
Plein 1940-1945, Dordrecht

Looptijd
juli 2020 – juni 2021

Opdrachtgever
Woningcorporatie Woonbron

Verkenning & projectleiding
Lotti Hesper

Ontwerp
Maria Luisa García i.s.m. bewoners en Volvuur

Met dank aan:
diverse bewoners, Social Sofa, Catering Nannings, wijkwens gemeente Dordrecht, Jos van der Graaf BV straatwerken.

Mozaïeken Social Sofa