Artist impression

Artist impression

Visualisatie van hoe mooi een verwaarloosde plek kan worden. Ook met beperkt budget.

Verkenning van de buurt

Verkenning van de buurt

In de verkennende fase zoek ik antwoorden op de volgende vragen: Wat speelt er in het gebied? Welke verwaarloosde plekken zijn er? Wie zijn de belanghebbenden bij een verwaarloosde plek? Wat zijn de wensen en ideeën van bewoners en ondernemers?

Projectleiding

Projectleiding

Als de inhoudelijke aspecten en financiering van een project duidelijk zijn, komt de uitvoering in zicht. Als projectleider doe ik het volgende: kunstenaar(s) aansturen, bewoners en ondernemers betrekken, projectadministratie, -communicatie en -financiën bijhouden, openingen organiseren en promotie verzorgen. Het uurtarief