Carel van der Poel, gebiedsregisseur intensief beheer, gemeente Rotterdam:
De manier van zelfstandig werken van Lotti met mensen uit de buurt/omgeving en met kinderen bevalt me. Ze betrekt ze er al in een vroeg stadium bij. Met het eindresultaat is iedereen blij. Ze gaat in zee met bekende bureaus/kunstenaars zoals Kunstproducent Mothership en kunstenaar Eelco van den Berg. Mijn ervaring met Lotti is dat in een kort tijdsbestek van 2 jaren in Bospolder (Delfshaven, Rotterdam) mooie plekken tot stand zijn gebracht die bewoners aanspreken en die de buurt mooier maken. Bijzonder is dat Lotti geen kapsones heeft en een luisterend oor. En ze krijgt het op een simpele wijze voor elkaar om anderen te interesseren zonder dat ze er druk op legt.”

Michiel van der Pols, stadsmarinier Tussendijken, Bospolder en Delfshaven, gemeente Rotterdam:Lotti heeft op verzoek van de gemeente Rotterdam diverse projecten uitgevoerd in de wijk Bospolder. Zij is als geen ander in staat de verbinding te leggen tussen bewoners en kunst, én tussen bewoners onderling. Onder de noemer ‘Kunst Verbindt’ is zij is staat bewoners en kunstenaars te betrekken bij de buitenruimte. Zo ontstaat op een speelse manier betrokkenheid bij de eigen buurt en een gevoel van saamhorigheid. Verwaarloosde plekken worden zo niet door een gemeente weer mooi gemaakt, maar door de bewoners en kunstenaars uit de wijk zelf! En dat is veel waardevoller. Ik ben enthousiast over de manier waarop Lotti deze projecten in Bospolder tot uitvoering brengt. Met haar kennis, enthousiasme en bevlogenheid weet ze het gewoon voor elkaar te krijgen. KenDoe is haar dan ook op haar lijf geschreven.”

Margriet Aalbers, communicatieadviseur: “Lotti is een wandelende ideeënfabriek. Beschouwend en rustig broedt zij creatieve plannen uit en weet mensen enthousiast te maken om ze uit te voeren. Door samen te werken aan de communicatie en publiciteit rondom het project het Vogelnest heb ik haar leren kennen als iemand die op haar doel af gaat en dus overbodige zaken achterwege laat. Een rustige denker en prater met het talent dat ieder uitgesproken woord nut heeft. Erg prettig en leerzaam!”

Eelco van den Berg, kunstenaar:Mijn ervaringen met Lotti zijn positief. De samenwerking was professioneel en plezierig. Het sociale karakter van de opdracht met streetart op het Watergeusplein in Delfshaven vond ik uniek. Dat Lotti initiatief nam om de omwonende jeugd te betrekken bij het project.”

Vera Harmsen, kunstenaar: “Lotti heeft ruime ervaring en het is fijn dat ze de organisatie en overleg op zich neemt. Ze zet alles goed op papier en regelt het goed. Ze pakt het groot aan en kijkt naar alle partijen en wil daar het maximum uithalen.”

Frank Moerman, Stichting Brugwachtershuisjes/Frank Moerman Advies:Met plezier werk ik al jaren met Lotti Hesper aan herbestemmen van leegstaande brugwachtershuisjes. Bij Lotti staat het toevoegen van kwaliteit voorop. En dan gaat het niet alleen om fysieke kwaliteit, maar ook aan toegevoegde waarde op sociaal en maatschappelijk gebied. Lotti heb ik leren kennen als een netwerker; door samen te werken met mensen uit haar grote netwerk, en door op een heel vanzelfsprekende  manier nieuwe contacten te leggen rondom projecten, lukt het haar om aansprekende resultaten te bereiken. Door haar creativiteit is zij bovendien in staat om met bescheiden financiële middelen grote effecten te sorteren.”

Mireille Wiegman, projectorganisatie Poptahof:Lotti is een out of the box denkende dame die rustig en overtuigd op haar doel afgaat.”